נגישות אקדמית
 
 זכויות סטודנטים וסטודנטיות בעלי/ות לקויות ומוגבלויות
חוק שוויון לאנשים עם מוגבלות, תשנ”ח – 1998 נחקק במטרה “להגן על כבודו וחירותו של אדם עם מוגבלות, ולעגן את זכותו להשתתפות שוויונית ופעילה בחברה בכל תחומי החיים. וכן לתת מענה הולם לצרכיו המיוחדים באופן שיאפשר לו לחיות את חייו בעצמאות מרבית, בפרטיות ובעבודה, תוך מיצוי מלוא יכולתו.” תיקון שנערך בחוק (תיקון מס’ 2) התשס”ה – 2005 מתייחס לנגישות והשוואת תנאים לבעלי מוגבלויות במוסדות ציבור ומוסדות חינוך. החוק קובע כי מוסד על תיכוניים ושירותי ההשכלה הניתנים על ידיהם להיות נגישים לבעלי מוגבלויות עד לשנת 2015.
במסגרת זו נשלחו לאגודות הסטודנטים הצעות למספר פרויקטים נקודתיים שאינם כרוכים בשינוי תשתיות או עלויות גבוהות שיכולים לסייע רבות לסטודנטים בעלי מוגבלויות באקדמיה: סימון כיסאות, חלופה טקסטואלית לעזרי לימוד, תמלול והנגשת אתרי אינטרנט.

יחד עם המכון לקידום החרש, נערך מחקר מקיף העוסק באוכלוסיית הסטודנטים בעלי לקויות השמיעה בישראל, על מנת לקבל את תמונת המצב הקיים ולפעול למען קידום הנושא. בהמשך תפעל המחלקה האקדמית למיפוי המצב הקיים גם בקרב אוכלוסיית הסטודנטים בעלי לקויות הראייה והלמידה.
מצורפים קבצים נוספים וקישורים רלוונטיים:

סטודנטים וסטודנטיות בעלי מוגבלויות פיזיות ונפשיות
 
אגרת נגישות ושוויון לסטודנטים חירשים / כבדי שמיעה (מותאם עבור חברי סגל המוסד האקדמי)
אגרת נגישות ושוויון לסטודנטים חירשים / כבדי שמיעה (מותאם עבור סטודנטים חירשים / כבדי שמיעה)
עמותת עלה – העמותה לקידום הסטודנטים העוורים
אנוש – העמותה הישראלית לבריאות הנפש
רעות – עמותה לבריאות נפש קהילתית
סהר – סיוע והקשבה ברשת
בזכות – המרכז לזכויות אדם של אנשים עם מוגבלויות
 
לקויות למידה
 
עמותת לשם - לקידום ההשכלה הגבוהה של סטודנטים עם לקויי למידה
 

 

 
 
לאתר המרכז האקדמי   |    תנאי שימוש    |    צור קשר ומפת הגעה   
 
אגודת הסטודנטים - המרכז האקדמי שערי מדע ומשפט aguda.mishpat@gmail.com
פקס:  09-7750362  טל:  09-7750352
לייבסיטי - בניית אתרים