איך מקבלים מלגה ?
 
מדיניות מתן המלגות נקבעת מעת לעת על ידי וועדת המלגות של המרכז האקדמי.
המלגות ניתנות בדרך של זיכוי לחשבון שכר הלימוד של הסטודנט מחצית בכל סמסטר. במקרה שנוצר עודף תשלום מתבצע החזר כספי או העברה לשנה"ל הבאה לפי
להלן פרטי המלגות העיקריות :
א. מלגות תנאי קבלה -למועמדים בעלי נתוני קבלה גבוהים ניתנות מלגות בשיעור משתנה, משכר הלימוד השנתי, מלגות בשנים הבאות מותנות בחלקן בהשגת ציונים במינימום שנקבע במסמך הקבלה ללימודים
ב. מלגה לתושבי הוד השרון ניתנות מלגות בכמות קצובה לתושבי הוד שרון בהתאם לנתוני הקבלה שלהם.
ג. מלגות לימודים תורניים-תוענקנה מלגות לסטודנטים המשלבים לימודים תורניים במסגרת "בית המדרש" או ה"מדרשה לבנות" במכללה או במסגרת פרויקט "חברותא".  
הענקת המלגות מותנית בעמידה בתנאים הכלולים בתקנוני התוכניות.
ד. מלגות על בסיס מצב כלכלי - המכללה מעניקה מלגות על בסיס כלכלי. הודעות על המועד להגשת הבקשות מפורסמות בלוחות המודעות במרכז האקדמי ובאתר האינטרנט. על מגיש הבקשה למלא טופס מיוחד, לצרף מסמכים המעידים על מצבו הכלכלי ולהעבירם למזכירות המרכז האקדמי. את טפסי הבקשה ניתן להוריד מאתר האינטרנט של המרכז האקדמי. ועדת המלגות תבדוק כל בקשה לפי מפתח עדיפויות. הדיון בבקשה יתבסס על מצבו הכלכלי המיוחד של המבקש. המרכז האקדמי עושה בדיקות, לרבות באמצעות משרד חקירות, לאימות נתונים כלכליים ואחרים שהוצהרו בבקשה. תוצאות הבדיקות אפשר שיהיו השלכות של שלילת המלגה או אף נקיטת צעדים משמעתיים ואחרים.
ה. מלגות לבני משפחה מדרגה ראשונה -
מלגות בשיעור של 10% משכר הלימוד השנתי המשולם בפועל ניתנות לבני משפחה בקרבה ראשונה הלומדים בו זמנית במרכז האקדמי. המלגה מותנית בכך שגיל אחד הזכאים אינו עולה על גיל שלושים. זכאותם של בני משפחה מעל גיל שלושים תיבדק על בסיס יכולת כלכלית תוך התחשבות בקשר המשפחתי. תינתן מלגה לבני זוג נשואים הלומדים במכללה.
ו. מלגות הצטיינות-
המרכז האקדמי מעניק מלגות הצטיינות על סמך ההישגים הלימודיים בשנה החולפת.
 

 

 
 
לאתר המרכז האקדמי   |    תנאי שימוש    |    צור קשר ומפת הגעה   
 
אגודת הסטודנטים - המרכז האקדמי שערי מדע ומשפט aguda.mishpat@gmail.com
פקס:  09-7750362  טל:  09-7750352
לייבסיטי - בניית אתרים